Radca prawny w kancelarii Maruta Wachta sp. j., asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych w ówczesnym Ministerstwie Cyfryzacji. Autor licznych publikacji z obszaru prawa administracyjnego i rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia).

Pozostali prelegenci