Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze projektów IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco oraz Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego. Doradza w sprawach związanych z prawem IT, zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi IT, a także z cyberbezpieczeństwem. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, SaaS, PaaS i IaaS. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania oraz możliwości przeniesienia oprogramowania do środowiska chmury obliczeniowej. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Jest członkiem zespołów roboczych PIIT oraz grup roboczych powołanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Wyróżniona indywidualnie w rankingu Legal 500 jako Next Generation Partner w kategorii TMT. Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach, szkoleniach, a także studiach podyplomowych PAN. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, cyberbezpieczeństwa i zamówień publicznych w IT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia).

Pozostali prelegenci