Dyrektor Operacyjny ŁUKASIEWICZ – PORT, Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Programu Wirtualny Instytut Badawczy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Od niemal 20 lat zaangażowany w realizację mechanizmów udzielających wsparcia na projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych. Współtworzył, a następnie wdrażał, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, programy współpracy pomiędzy Polską i Niemcami oraz Polską i Republiką Czeską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju i zagranicą, w tym w instytucjach działających na szczeblu samorządowym, jak i w strukturach administracji państwowej.
W ŁUKASIEWICZ – PORT odpowiada m.in. za przygotowanie oraz wdrożenie programu Wirtualny Instytut Badawczy, w ramach którego finansowane są badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarze, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców, prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli polskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Współtworzył w Ł-PORT Centrum Diagnostyki Populacyjnej, które aktualnie koncentruje swoje siły na działaniach naukowych związanych z chorobami cywilizacyjnymi.

Pozostali prelegenci