Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej, biorąc udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za strategię rozwoju, promocję i komunikację

Więcej

Dr nauk prawnych, radca prawny. Legislator w procesach legislacyjnych aktów prawnych w obszarze informatyzacji. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu cyfryzacji administracji.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Przewodnicząca Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego Związku Województw RP, Członek Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Rozwoju Cyfrowego 2021 – 2027.

Więcej

Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w państwowych jednostkach budżetowych kontraktując i nadzorując projekty z obszaru kompetencji cyfrowych i ICT. W ramach Centrum e-Zdrowia nadzorowała budowę i rozwój kluczowych systemów teleinformatycznych w obszarze e-zdrowia.

Więcej

Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

Więcej

Dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki, który realizuje największe projekty IT dla sektora publicznego. W COI odpowiada za rozwój aplikacji mObywatel oraz zapewnia utrzymywanie głównych systemów państwowych.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i zastępca redaktor naczelnej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu e-Usług w Centralnym Ośrodku Informatyki. Doświadczony lider z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży bankowej i usług informatycznych. Ekspert w definiowaniu technicznych wymagań, budowaniu zespołów i implementacji rozwiązań chmurowych.

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Informatyzacją nadzorująca Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, zarządza złożoną organizacją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów software’owych.

Więcej

Junior product manager Safetica, Dagma Bezpieczeństwo IT

Więcej

Były Minister Cyfryzacji, były prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zarządzająca budową dwu regionalnych sieci szerokopasmowych.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Dyrektor Departamentu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa w Centralnym Ośrodku Informatyki. Odpowiada za rozwój i wdrażanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej.

Więcej

Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku. Pełniła funkcję kierownika w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, wieloletni trener kadr w sektorze administracji publicznej, sądach powszechnych oraz firmach komercyjnych.

Więcej

Radca prawny, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza. Ekspert w obszarze ochrony danych, EIDAS i prawa administracyjnego.

Więcej

Product Manager Stormshield w DAGMA, odpowiedzialny za współpracę z kanałem partnerskim i bezpośrednie wsparcie resellerów przy projektach prowadzonych u klientów.

Więcej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery związana z administracją państwową, gdzie realizuje projekty związane z cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak: węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0.

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży baramundi Software GmbH producenta rozwiązania do zarządzania stacjami końcowymi baramundi Management Suite.

Więcej

Radczyni prawna, Co-managing partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz szefowa zespołu IT-Tech oraz Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego.

Więcej

Certyfikowany specjalista ds. prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E). Posiada tytuł radcy prawnego.

Więcej

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie

Więcej

Dyrektor Operacyjny ŁUKASIEWICZ – PORT, Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Programu Wirtualny Instytut Badawczy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Więcej

Country Manager Poland, odpowiedzialny za rozwój firmy Stormshield w Polsce. Od blisko 15 lat zajmuje się obszarem IT związanym z bezpieczeństwem informacji.

Więcej

Dyrektor ds. rozwoju w inSolutions

Więcej

Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska

Więcej

Dyrektor Produktu TRIVA w Soneta sp. z o.o. producenta enova365 i TRIVA

Więcej

Prezes Zarządu firmy Celius

Więcej

Pasjonat nowych technologii, w Lenovo zajmujący się kreacją kompleksowych rozwiązań dla klientów z sektora publicznego.

Więcej

Key Account Managerem Samsung

Więcej

Założyciel firmy Geopolis, zakupionej przez Comarch S.A. Twórca i Product Manager systemu Comarch ERGO.

Więcej

Specjalista systemów zwielokrotnienia falowego i bezpieczeństwa transmisji danych.

Więcej

Specjalistka ds. technicznego wsparcia sprzedaży, zaangażowana w projekty transformacji cyfrowej dla biznesu, edukacji i centrum przetwarzania danych.

Więcej

Z branżą informatyczną związany od 20 lat, z branżą storage od 16 lat. Od początku kariery zawodowej w firmie ArrowECS Sp. z o.o. (wcześniej DNS Polska Sp. z o.o.).

Więcej

Posiada ponad 25 lat praktycznego doświadczenia w branży finansowej na stanowiskach związanych z: rozwojem oprogramowania, audytem IT, ładem organizacyjnym IT oraz architekturą korporacyjną i architekturą rozwiązań IT.

Więcej

Zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego ds. rozwoju oprogramowania.

Więcej

Ekonomistka, certyfikowana księgowa mająca wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Więcej

Dyrektorka Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Radczyni prawna specjalizująca się w prawie ochrony danych osobowych; Managing Associate w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Więcej