Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi.

Więcej

Dyrektor Operacyjny ŁUKASIEWICZ – PORT, Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Programu Wirtualny Instytut Badawczy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Więcej

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Więcej

Oficer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa, łączności i informatyki.

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów.

Więcej

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Mmnistra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.

Więcej

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami

Więcej

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych

Więcej

Radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Autor publikacji z obszaru prawa administracyjnego i rozwiązań paperless.

Więcej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Więcej

Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Członek Komisji Rewizyjnej klastra IT CORNER. Prezes Zarządu IAG GLOBAL międzynarodowej sieci kancelarii prawnych.

Więcej

Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Więcej

Dyrektor Pionu Administracji Banku PKO BP

Więcej

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

Więcej

Zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami KPRM

Więcej

Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Obecnie Dyrektor Departamentu Tożsamości Cyfrowej związana z rozwojem tożsamości cyfrowej w tym aplikacji mobywatel.

Więcej