PRELEGENCI

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP.

Więcej

Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. Z branżą IT związany od 1997 r. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami informatycznymi w zakresie architektury i bezpieczeństwa sieci w sądach, urzędach oraz szkołach.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, autor licznych publikacji na temat zastosowania nowych technologii w administracji publicznej.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Sejmiku Samorządowym Województwa Opolskiego jako Informatyk i od tego czasu zajmuje się szeroko pojętą informatyzacją regionu w jst.

Więcej

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

Więcej

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, Przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Więcej

Specjalista ds. użyteczności w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Od 20 lat zajmuje się projektowanie serwisów i aplikacji internetowych oraz user experience. Od 2014 bierze udział w projektach związanych z tożsamością elektroniczną.

Więcej

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za koordynację zadań Ministra Cyfryzacji jako policy makera dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz przygotowanie strategicznych dokumentów rządowych w obszarze cyfryzacji oraz kreowania polityki państwa w obszarze budowy i rozwoju e-administracji. 

Więcej

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, egzekucji administracyjnej oraz MBA.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Więcej

Dyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert od zarządzania funduszami i finansami korporacyjnymi. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, gdzie realizowała projekty związane z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej.

Więcej

Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP.

Więcej

Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska.

Więcej

Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania oraz cyberbezpieczeństwem. Przez ostatnie cztery lata zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na stanowiskach Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Ochrony Informacji Niejawnych.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

Kierownik Zespołu ds. Projektowania i Rozwoju  Systemu Informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Małopolskiego.

Więcej

Od kilku lat związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w którym kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów teleinformatycznych o zasięgu regionalnym.

Więcej

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Inc. – na stanowisku presales konsultant.

Więcej

Pre-Sales Technical Consultant w HP Inc. Polska, gdzie zajmuje się wspieranie firm partnerskich w wyborze właściwych rozwiązań dla konkretnych projektów, zbieraniu informacji i ocenie potrzeb klientów zarówno biznesowych jak i technicznych, prezentacją rozwiązań i zalet produktów HP oraz dostarczaniem szczegółowej wiedzy technicznej na temat produktów HP.

Więcej

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, konsultant i przedsiębiorca, autor ponad 70 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach i materiałach pokonferencyjnych.

Więcej

W HPE Polska zatrudniony jest od końca lipca 2010 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Business Development Managera dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje się identyfikowaniem potencjału sprzedażowego na rynku MŚP, włączając w to sektor publiczny.

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation).

Więcej

Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz International MBA na St. Gallen Business School w Szwajcarii. Odpowiedzialny za działania na polskim rynku w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży jak również wsparcia programu partnerskiego w Polsce.

Więcej

Na co dzień związany z firmą BKT Elektronik zajmuje stanowisko dyrektora oddziału projektowego zajmującego się opracowywaniem dokumentacji oraz doradztwem technicznym w dziedzinie systemów niskoprądowych (WiFi, bezpieczeństow elektroniczne, bezpieczeństwo pożarowe i inne) rozwojem produktów dla sieciach teleinformatycznych oraz konsultacjami i nadzorami nad projektami instalacji oraz koordynacja międzybranżowa

Więcej

Od 2008 r. w firmie Brother zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z technicznym wsparciem sprzedaży oraz serwisem. Jednym z podstawowych obszarów jego działalności jest przygotowywanie rozwiązań przystosowanych do wymagań klientów w zakresie zarządzania wydrukiem oraz obiegu dokumentów opartych na urządzeniach Brother.

Więcej

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych.

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT.

Więcej

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY STANDARD

PATRONAT

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

FORUM KIEROWNIKÓW IT W ADMINISTRACJI

w przyszłym roku

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35