PRELEGENCI

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku „Automatyka i Robotyka”. Od 2003 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w którym kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów teleinformatycznych o zasięgu regionalnym, wsparciem i utrzymaniem systemów informatycznych oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego w tym w zakresie dostępności cyfrowej.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Więcej

Ekspert prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego.

Więcej

Przedstawicielka krajowa służb publicznych w programie European Language Resource Coordination (ELRC).

Więcej

Główny Geodeta Kraju. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Więcej

Dyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert od zarządzania funduszami i finansami korporacyjnym

Więcej

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi

Więcej

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Więcej

Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Ślaski w Katowicach)

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Country Manager na Polskę w baramundi software AG. Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej oraz International MBA na St. Gallen Business School w Szwajcarii. Odpowiedzialny za działania na polskim rynku w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży jak również wsparcia programu partnerskiego w Polsce.

Więcej

ZGŁOSZENIA

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35