PRELEGENCI

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP.

Więcej

Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. Z branżą IT związany od 1997 r. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami informatycznymi w zakresie architektury i bezpieczeństwa sieci w sądach, urzędach oraz szkołach.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, autor licznych publikacji na temat zastosowania nowych technologii w administracji publicznej.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Sejmiku Samorządowym Województwa Opolskiego jako Informatyk i od tego czasu zajmuje się szeroko pojętą informatyzacją regionu w jst.

Więcej

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

Więcej

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, Przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Więcej

Specjalista ds. użyteczności w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Od 20 lat zajmuje się projektowanie serwisów i aplikacji internetowych oraz user experience. Od 2014 bierze udział w projektach związanych z tożsamością elektroniczną.

Więcej

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za koordynację zadań Ministra Cyfryzacji jako policy makera dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz przygotowanie strategicznych dokumentów rządowych w obszarze cyfryzacji oraz kreowania polityki państwa w obszarze budowy i rozwoju e-administracji. 

Więcej

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, egzekucji administracyjnej oraz MBA.

Więcej

Dyrektor Zespołu Informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponad 10 lat pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001 IRCA Certified Lead Auditor. Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Więcej

Dyrektor programu GovTech Polska w Kancelarii Premiera RP. Ekspert od zarządzania funduszami i finansami korporacyjnymi. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, gdzie realizowała projekty związane z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej.

Więcej

Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP.

Więcej

Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska.

Więcej

Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania oraz cyberbezpieczeństwem. Przez ostatnie cztery lata zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na stanowiskach Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Ochrony Informacji Niejawnych.

Więcej

Kierownik projektu w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Od prawie 7 lat uczestniczy w projektowaniu usług dla sektora publicznego. Pracowała przy takich projektach jak Historia Pojazdu czy Bezpieczny Autobus. Jako pierwszy redaktor główny serwisu OBYWATEL.GOV.PL tłumaczyła opisy usług publicznych ze skomplikowanego języka urzędniczego na przyjazne i zgodne z zasadami prostej polszczyzny.

Więcej

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY STANDARD

PATRONAT

Zgłoś się już dzisiaj w najniższej cenie!

FIRST MINUTE

Oferta ważna tylko do 6 marca 2019 r.

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35