Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi.

Więcej

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów.

Więcej

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami

Więcej

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych

Więcej

Radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Autor publikacji z obszaru prawa administracyjnego i rozwiązań paperless.

Więcej

W firmie Lenovo pracuje od 2015 roku. Od listopada 2020 roku odpowiada za sektor publiczny oraz rynek edukacji w Polsce. Z branżą IT związany jest od 2001 r.

Więcej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży baramundi Software AG producenta rozwiązania do zarządzania stacjami końcowymi baramunid Management Suite.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Więcej

Dyrektor Operacyjny ŁUKASIEWICZ – PORT, Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Programu Wirtualny Instytut Badawczy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Więcej

Country Manager Poland

Więcej

Junior Product Manager ESET, Dagma Bezpieczeństwo IT

Więcej

Ekspert ds. Rozwiązań Klienta, Samsung

Więcej

Product Manager Stormshield w DAGMA

Więcej

Koordynator portfela projektów technologicznych w Centrum GovTech

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Tożsamości Cyfrowej w KPRM

Więcej

Ekspert w Departamencie Cyberbezpieczeństwa
KPRM

Więcej

Obecnie, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation).

Więcej

Manager Rozwiązań Automatyzujących Currenda

Więcej

Product Owner Urząd ePUAP Currenda

Więcej

Product Manager

Więcej

Dyrektor Biura Projektowego BKT Elektronik

Więcej

Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Członek Komisji Rewizyjnej klastra IT CORNER. Prezes Zarządu IAG GLOBAL międzynarodowej sieci kancelarii prawnych.

Więcej

Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Więcej

Dyrektor Pionu Administracji Banku PKO BP

Więcej

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

Więcej

Zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami KPRM

Więcej

Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Więcej