Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej, biorąc udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za strategię rozwoju, promocję i komunikację

Więcej

Dr nauk prawnych, radca prawny. Legislator w procesach legislacyjnych aktów prawnych w obszarze informatyzacji. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu cyfryzacji administracji.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Przewodnicząca Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego Związku Województw RP, Członek Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Rozwoju Cyfrowego 2021 – 2027.

Więcej

Dyrektor Generalna Ministerstwa Finansów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w państwowych jednostkach budżetowych kontraktując i nadzorując projekty z obszaru kompetencji cyfrowych i ICT. W ramach Centrum e-Zdrowia nadzorowała budowę i rozwój kluczowych systemów teleinformatycznych w obszarze e-zdrowia.

Więcej

Główny Specjalista ds. Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

Więcej

Dyrektor generalny Centralnego Ośrodka Informatyki, który realizuje największe projekty IT dla sektora publicznego. W COI odpowiada za rozwój aplikacji mObywatel oraz zapewnia utrzymywanie głównych systemów państwowych.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i zastępca redaktor naczelnej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu e-Usług w Centralnym Ośrodku Informatyki. Doświadczony lider z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży bankowej i usług informatycznych. Ekspert w definiowaniu technicznych wymagań, budowaniu zespołów i implementacji rozwiązań chmurowych.

Więcej

Z-ca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Urzędnik mianowany, wieloletni pracownik resortu, menager IT i analityk. Od 2018 r. CIO dla obszaru nauka i szkolnictwo wyższe. 

Więcej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Informatyzacją nadzorująca Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, zarządza złożoną organizacją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów software’owych.

Więcej

Były Minister Cyfryzacji, były prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zarządzająca budową dwu regionalnych sieci szerokopasmowych.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Dyrektor Departamentu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa w Centralnym Ośrodku Informatyki. Odpowiada za rozwój i wdrażanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej.

Więcej

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej

Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku. Pełniła funkcję kierownika w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”, audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, wieloletni trener kadr w sektorze administracji publicznej, sądach powszechnych oraz firmach komercyjnych.

Więcej

Radca prawny, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza. Ekspert w obszarze ochrony danych, EIDAS i prawa administracyjnego.

Więcej

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery związana z administracją państwową, gdzie realizuje projekty związane z cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak: węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0.

Więcej

Radczyni prawna, Co-managing partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz szefowa zespołu IT-Tech oraz Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego.

Więcej

Certyfikowany specjalista ds. prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E). Posiada tytuł radcy prawnego.

Więcej

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie

Więcej

Dyrektor Operacyjny ŁUKASIEWICZ – PORT, Zastępca Dyrektora Instytutu, Dyrektor Programu Wirtualny Instytut Badawczy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Więcej

Dyrektorka Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej