Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, od 2020r. koordynuje zadania związane z automatyzacją i robotyzacją procesów biznesowych MF. Zawodowo związana z Ministerstwem Finansów od 2006r., pełniła funkcje kierownicze w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, oraz zarządzaniu projektem budowy Data Center MF. W okresie 2018-2020, pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nadzorowała projektowanie i budowę systemu informatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Realizowała projekty związane z automatyzacją procesów biznesowych.
W latach 2015 – 2018 związana była z administracją samorządową, gdzie pełniła funkcję Wiceprezydenta Miasta.
Agnieszka Wilczek ukończyła Politechnikę Warszawską. Posiada dyplom Menagera IT. Ukończyła studia podyplomowe dla kierowników zarządzających komórkami IT, na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – w obszarze Zarządzania i Finansów. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami, posiada umiejętności z zakresu Prince2 Practitioner, ITIL, TOGAF, M_o_R, Lean Practitioner.
Prywatnie ciekawa świata optymistka, która uwielbia podróże, interesuje się socjologią oraz gra w tenisa ziemnego.

Pozostali prelegenci