Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Przewodnicząca Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego Związku Województw RP, Członek Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie na Rzecz Rozwoju Cyfrowego 2021 – 2027 z ramienia Związku Województw RP, Członkini Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, Laureatka Honorowej LISTY 100 osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Od wielu lat wdraża w życie ideę E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-zdrowia, e-administracji i kompetencji cyfrowych, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

Pozostali prelegenci