O Forum

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy.

Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Do udziału zapraszamy:

 • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej
  i samorządowej,
 • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych,
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy,
 • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Wśród prelegentów

Wysłuchaj prelekcji praktyków i przedstawicieli instytucji mających wpływ na informatyzację sektora publicznego w Polsce.

Zobacz wszystkich

W programie m.in.:

Krajowy System e-Faktur

- implementacja projektu w urzędach

Implementacja dyrektywy NIS2

i jej konsekwencje dla krajowej administracji publicznej

Cybersecurity Toolset

- poznaj rodzaje narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem

Implementacja Data Act w polskich urzędach

e-Doręczenia w administracji publicznej

- perspektywy wdrożenia w administracji publicznej

Ustawa o e-administracji - kierunki rozwoju i ramy prawne

Szczegółowy harmonogram wkrótce!

Skrzydła IT w Administracji

Jest to nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Co roku Skrzydła trafiają do jednostek, których realizacje są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści. Najbardziej liczy się ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • e-Administracja
 • e-Kultura i e-Edukacja
 • e-Usługi dla obywatela
 • Oprogramowanie do obsługi urzędu
 • Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom, odbywa się podczas pierwszego dnia Forum Kierowników IT w Administracji.

Szczegóły

Zgłoś się w najniższej cenie do 2 kwietnia!