O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Bezpieczne, wydajne i efektywne usługi elektroniczne administracji publicznej – przegląd dobrych praktyk i projektów IT.

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwolił zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy.

Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

  • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej i samorządowej
  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy,
  • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Prezentacje najnowszego sprzętu i oprogramowania

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Forum w przyszłym roku!

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY SPECJALNI

PARTNERZY STANDARD

PATRONAT

W PROGRAMIE M.IN.:

Jak dobrze i szybko zamawiać innowacje w urzędach – wnioski z realizacji pilotażu programu GovTech Polska

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo) na dostęp do informacji publicznej oraz na jej ponowne wykorzystanie

Projektowanie User Experience w cyfrowych usług publicznych

Zastosowanie metodyk zwinnych (SCRUM) w zamówieniach publicznych na przykładzie projektu „Kolejowe e-Bezpieczeństwo”

Nowe obowiązki placówek publicznych w zakresie dostępności (WCAG) stron internetowych i aplikacji mobilnych

Strategiczne kierunki transformacji cyfrowej administracji wynikające z nowego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy wdrażaniu przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Jak zwiększyć bezpieczeństwo usług elektronicznych oraz aktywów cyfrowych podmiotów publicznych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w podmiotach publicznych – przegląd przepisów i dobrych praktyk

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące informatyzacji administracji publicznej.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na proces informatyzacji.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Gala rozdania nagród

Zobacz, kto w tym roku dostanie tytuł Skrzydła IT w Administracji.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35