O Forum

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy.

Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Do udziału zapraszamy:

 • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej
  i samorządowej,
 • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych,
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy,
 • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Wśród prelegentów

Wysłuchaj prelekcji praktyków i przedstawicieli instytucji mających wpływ na informatyzację sektora publicznego w Polsce.

Zobacz wszystkich

W programie m.in.:

Wirtualni asystenci, czyli robotyzacja procesów w urzędach

Implementacja dyrektywy NIS2

i jej konsekwencje dla krajowego sektora publicznego

Cybersecurity Toolset

– poznaj rodzaje narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem

Otwartość danych w krajowej administracji publicznej na tle instytucji europejskich

Jak uzyskać kompetencje niezbędne do wdrożenia EZD RP w podmiocie publicznym

Identyfikacja i weryfikacja tożsamości w mObywatelu

Szczegółowy harmonogram

Skrzydła IT w Administracji

Jest to nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Co roku Skrzydła trafiają do jednostek, których realizacje są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści. Najbardziej liczy się ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • e-Administracja
 • e-Kultura i e-Edukacja
 • e-Usługi dla obywatela
 • Oprogramowanie do obsługi urzędu
 • Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom, odbywa się podczas pierwszego dnia Forum Kierowników IT w Administracji.

Szczegóły
Patronat
Partner strategiczny
Partner główny
Partner specjalny
Partner standard
Partner