O FORUM

TEMAT PRZEWODNI:

Innowacje i bezpieczeństwo w projektach informatycznych wspierających codzienną pracę podmiotów realizujących zadania publiczne

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy.

Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej i samorządowej,
  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych,
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy,
  • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Prezentacje najnowszego sprzętu i oprogramowania

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY STANDARD

W PROGRAMIE M.IN.:

Dane przestrzenne w infrastrukturze informacyjnej państwa

Kluczowe projekty cyfryzacji państwa - przegląd programów i działań Ministra Cyfryzacji

Jak budować usługi publiczne, czerpiąc z nowoczesnych rozwiązań technologicznych z udziałem rynku

Jak stosować przepisy uzupełniające rodo w podmiotach realizujących zadania publiczne

Digitalizacja przestrzeni powietrznej i procesów zarządzania ruchem dronów - rola samorządów

Przyłączanie podmiotu publicznego do chmury obliczeniowej realizowanej w ramach WIIP

Analiza wpływu na działalność (BIA) i tworzenie planów ciągłości działania dla systemów

Zastosowanie technologii informatycznych w bezpośredniej obsłudze klientów urzędu

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące informatyzacji administracji publicznej.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na proces informatyzacji.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Gala rozdania nagród

Zobacz, kto w tym roku dostanie tytuł Skrzydła IT w Administracji.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35