O Forum

Forum Kierowników IT w Administracji to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Udział w konferencji pozwoli zaktualizować wiedzę na temat zmian w przepisach i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy.

Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników i dyrektorów IT jednostek administracji państwowej
    i samorządowej,
  • dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych,
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy,
  • członków zarządów i kadry zarządzającej spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Wśród prelegentów

Wysłuchaj prelekcji praktyków i przedstawicieli instytucji mających wpływ na informatyzację sektora publicznego w Polsce.

Zobacz wszystkich

W programie m.in.:

Katalog usług chmurowych

dedykowanych administracji publicznej

Roboty software’owe

- wdrożenie RPA w Ministerstwie Finansów

Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA)

i jego konsekwencje w krajowym systemie prawnym

Przygotowanie i testowanie planów CIRP

- Cyber Incident Response Plan dla systemów IT zgodnie z Narodowymi Standardami Cyberbezpieczeństwa

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce

dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym sektorowi publicznemu
Szczegółowy harmonogram

Skrzydła IT w Administracji

Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi
i komunikację na linii urząd – obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej
e-administracji.

 

„Skrzydła IT w Administracji” pomagają w promocji projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

 

Na zgłoszenia Państwa projektów czekamy do 10 marca.

ZgłoszeniaSzczegóły
Patronat
Partner strategiczny
Partner główny
Partner specjalny
Partner standard
Partner

Zgłoś się w najniższej cenie do 3 kwietnia!