Dzień 1

24 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

13:30-15:00

Otwarcie Forum

15:00
Marek Staniewicz – IT w Administracji

Uroczyste otwarcie konferencji

15:10-15:30
Minister Cyfryzacji

Strategia cyfryzacji na lata 2023-2024

15:30–16:00
Maciej Górski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dobre praktyki zarządzania urządzeniami mobilnymi w jednostkach administracji publicznej

16:00-16:45
Rafał Smolarski

Przerwa

16:45-17:00

Usługi chmurowe w administracji publicznej

17:00–17:30
Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Era cyberataków - w jaki sposób skutecznie chronić swoją infrastrukturę IT i jak wybrać odpowiednie rozwiązania?

17:30-18:00
Paweł Będkowski, Paweł Śmigielski

Roboty software’owe - wdrożenie RPA w Ministerstwie Finansów

18:00–18:30
Agnieszka Wilczek – Ministerstwo Finansów

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” oraz uroczysta kolacja

20:00

Dzień 2

25 kwietnia 2023 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego

9:00–9:30
Michał Gąsior – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Jak dobrze zbudować serwerownię z uwzględnieniem technologii MicroDataCenter oraz zabudów serwerowych CUBEDC wraz z urządzeniami do podtrzymania i zarządzania infrastrukturą krytyczną.

9:30-10:00
Michał Piechulek

Elektroniczny Dziennik Budowy i Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

10:00–10:30
Minister Dorota Cabańska – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

mObywatel – nowe wyzwania

10:30–10:50
Michał Kalinowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Oczami administratora i użytkownika: wyzwania i rozwiązania dotyczące podatności systemów informatycznych w administracji publicznej

10:50-11:20
Kamil Strzałka

Przerwa

11:20-11:40

Waloryzacja w umowach IT w zamówieniach publicznych

11:40–12:00
Agnieszka Wachowska – Kancelaria Prawna TKP

Wirtualny Instytut Badawczy jako wsparcie administracji centralnej w rozwoju sektora nauki w Polsce

12:00–12:20
Paweł Kurant – PORT Sieć Badawcza Łukasiewicz

Jak chronić się przed ukierunkowanym atakiem typu APT i przeprowadzić skuteczną analizę powłamaniową

12:20–12:50
Robert Łęczycki

Przygotowanie i testowanie planów CIRP - Cyber Incident Response Plan dla systemów IT zgodnie z Narodowymi Standardami Cyberbezpieczeństwa

12:50–13:20
Artur Cieślik – IT Professional

e-Doręczenia w mObywatelu

13:20–13:40
Radosław Kałużniak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Obiad

13:40-14:40

Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) i jego konsekwencje w krajowym systemie prawnym

14:40–15:10
Grzegorz Sibiga – INP PAN

Ochrona danych osobowych w krajowej administracji publicznej w kontekście orzecznictwa europejskiego

15:40–16:10
Tomasz Szarek, Piotr Wyszumirski

Praktyczne aspekty przepisów o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych z sektora publicznego

16:10–16:40
Anna Gos – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przerwa

16:40-17:00

Zastosowanie Portalu zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

17:00–17:20
Krzysztof Fijołek – Urząd Zamówień Publicznych

Cyfryzacja procesów administracyjnych w instytucjach publicznych

17:20–17:40
Sebastian Szaładziński – PKO Bank Polski

Modernizacja CEPiK jako uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i urzędów

17:40–18:00
Tomasz Kęsicki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

26 kwietnia 2023 (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Paperless w sprawach obywatelskich

9:00–9:30
Łukasz Skowron – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Jak technologia wspiera korespondencję z urzędami i instytucjami publicznymi?

9:30 - 10:00
Bartosz Jedliński, Artur Jedliński – Currenda Sp. z o. o.

Projekty informatyzacji sektorów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki

10:00–10:30
Łukasz Wawer – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przerwa

10:30-11:00

e-Doręczenia w administracji publicznej

11:00–11:30
Sylwester Szczepaniak – Unia Metropolii Polskich

Jak zadbać o idealne środowisko dla wydruku biurowego

11:30–12:00
Krzysztof Olczak

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym sektorowi publicznemu

12:00–12:30
Marek Kędziera – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zakończenie Forum

12:30

Wśród prelegentów