Dzień 1

22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

12:30-14:00

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości

14:00-14:10
Marek Staniewicz, IT w Administracji

Wystąpienie Gościa Specjalnego

14:10-14:30
Ministerstwo Cyfryzacji

I BLOK MERYTORYCZNY

14:30-15:35

Cyfrowe wyzwania dla administracji publicznej w 2024 r.

Radosław Maćkiewicz, Centralny Ośrodek Informatyki

Bezpieczeństwo urządzeń oraz centralizacja i cyfryzacja zarządzania kryzysowego

Jakub Desperak, Michał Lorenc

Przerwa

15:35-15:50

II BLOK MERYTORYCZNY

15:50-18:40

Wsparcie Operatora EZD we wdrożeniu elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych

Magdalena Sawicka, NASK-PIB

Ekosystem cyberbezpiecznego samorządowca – jak komplementarność technologii podnosi poziom bezpieczeństwa

Piotr Zielaskiewicz, Paweł Śmigielski

Jak zapobiegać wyciekom danych w jednostkach publicznych korzystając z najprostszego DLP na rynku?

Dawid Dziobek

Po pierwsze cyberbezpieczeństwo – wyzwania przed administracją publiczną w zakresie ochrony danych

Anna Streżyńska, ekspert rynku IT

Sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego, ale jak naprawdę efektywnie z niej korzystać?

Joanna Janus

Praktyczne aspekty wdrażania e-usług w sektorze finansów publicznych

Marta Niżałowska-Pactwa, Ministerstwo Finansów

Wirtualni asystenci, czyli robotyzacja procesów w urzędach

Agnieszka Wilczek, Ministerstwo Finansów

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” oraz uroczysta kolacja

20:00

Dzień 2

23 kwietnia 2024 r.  (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:30

III BLOK MERYTORYCZNY

9:30–11:00

Praktyczne aspekty usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej

Joanna Baranowska, Mateusz Tur, Centralny Ośrodek Informatyki

Bezpieczeństwo danych – nowe regulacje unijne i ich wdrażanie w krajowym systemie prawnym

Łukasz Grzesiak

Cyfryzacja w budownictwie w latach 2020-2024

Dorota Cabańska, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Chmura czy On-Premises? Nie wybieraj – zdecyduj, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej w konkretnych przypadkach

Kamil Strzałka

Przerwa

11:00-11:30

IV BLOK MERYTORYCZNY

11:30-13:50

Otwartość danych w krajowej administracji publicznej na tle instytucji europejskich

Anna Gos, Ministerstwo Cyfryzacji

e-Doręczenia – perspektywy wdrożenia w administracji publicznej

Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich

ERP w administracji – kluczowe funkcjonalności dla instytucji publicznych

Juliusz Tomeczek, Krzysztof Kurzeja

Prawne aspekty wdrażania sztucznej inteligencji w urzędach

Agnieszka Wachowska, KP Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Implementacja dyrektywy NIS2 i jej konsekwencje dla krajowego sektora publicznego

Dominika Nowak-Byrtek, KP Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy

Obiad

13:50-14:50

V BLOK MERYTORYCZNY

14:50-16:10

Cybersecurity Toolset – poznaj rodzaje narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem

Artur Cieślik, „IT Professional”

Niezawodny strumień danych, czyli jak na przyszłość zabezpieczyć transmisje optyczne w instytucji publicznej?

Jakub Kolasiak

Wsparcie IT w projektach sektora B+R administracji publicznej

Paweł Kurant, Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Przerwa

16:10-16:30

VI BLOK MERYTORYCZNY

16:30-18:00

Jak uzyskać kompetencje niezbędne do wdrożenia EZD RP w podmiocie publicznym

Jacek Orłowski, NASK-PIB

Wdrożenie systemu EZD RP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Agnieszka Aleksiejczuk, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wdrażanie EZD w modelu kaskadowym na przykładzie 11 apelacji sądów powszechnych

Grażyna Lewicka, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Dostęp do EZD RP w modelu chmurowym dla samorządowych jednostek organizacyjnych

Radosław Jastrzębski, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

24 kwietnia 2024 r. (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

VII BLOK MERYTORYCZNY

9:00-11:00

Tworzenie centrum cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej

Grzegorz Nowak, Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie

Cyfryzacja procesów obsługi spraw w urzędzie – dobre praktyki

Paweł Szmajda

Identyfikacja i weryfikacja tożsamości w mObywatelu

Magdalena Witkowska-Krzymowska, Ministerstwo Cyfryzacji

Zastosowanie sztucznej inteligencji i blockchain w obszarze rozwoju systemów nauki i szkolnictwa wyższego

Marek Michajłowicz, Marek Kozłowski, OPI-PIB

Przerwa

11:00-11:30

VIII BLOK MERYTORYCZNY

11:30-13:40

Naruszenie ochrony danych osobowych a kwestie bezpieczeństwa danych w urzędzie

Justyna Majchrzak, SDZLEGAL Schindhelm

Cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych – dobre praktyki

Tomasz Chomicki

Digitalizacja jednostek samorządu terytorialnego – najnowsze technologie wyświetlania

Łukasz Cyrwus

Bezpieczna droga przez labirynt danych: refleksje na temat audytu i cyberbezpieczeństwa w administracji

Tadeusz Kifner, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Jak podnieść efektywność pracy w administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

Andrzej Wawron

Skuteczne postępowanie na dostawy i usługi informatyczne w urzędzie

Iwona Ziarniak, „Przetargi Publiczne”

Zakończenie Forum

13:40

Wśród prelegentów