Dzień 1

24 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

12:30-14:00

Otwarcie Forum

Marek Staniewicz – IT w Administracji

Uroczyste otwarcie konferencji

Sekretarz Stanu – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Strategia cyfryzacji na lata 2023-2024

Maciej Górski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przerwa

15:45-16:00

Katalog usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej

Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Roboty software’owe - wdrożenie RPA w Ministerstwie Finansów

Agnieszka Wilczek – Ministerstwo Finansów

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” oraz uroczysta kolacja

20:00

Dzień 2

25 kwietnia 2023 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego

Justyna Orłowska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Budowy i Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Minister Dorota Cabańska – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

mObywatel – nowe wyzwania

Anna Weber – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przerwa

12:20-12:40

Waloryzacja w umowach IT w zamówieniach publicznych

Agnieszka Wachowska – Kancelaria Prawna TKP

Wirtualny Instytut Badawczy jako wsparcie administracji centralnej w rozwoju sektora nauki w Polsce

Paweł Kurant – PORT Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przygotowanie i testowanie planów CIRP - Cyber Incident Response Plan dla systemów IT zgodnie z Narodowymi Standardami Cyberbezpieczeństwa

Artur Cieślik – IT Professional

e-Doręczenia w mObywatelu

Radosław Kałużniak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Obiad

13:40-14:40

Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) i jego konsekwencje w krajowym systemie prawnym

Grzegorz Sibiga – INP PAN

Ochrona danych osobowych w krajowej administracji publicznej w kontekście orzecznictwa europejskiego

Tomasz Szarek – SDZLEGAL Schindhelm, KP Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

Praktyczne aspekty przepisów o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych z sektora publicznego

Anna Gos – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przerwa

16:40-17:00

Zastosowanie Portalu zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

Krzysztof Fijołek – Urząd Zamówień Publicznych

Cyfryzacja procesów administracyjnych w instytucjach publicznych

Sebastian Szaładziński – PKO Bank Polski

Modernizacja CEPiK jako uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i urzędów

Tomasz Kęsicki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

26 kwietnia 2023 (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Paperless w sprawach obywatelskich

Katarzyna Kopytowska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekty informatyzacji sektorów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki

Łukasz Wawer – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przerwa

10:30-11:00

e-Doręczenia w administracji publicznej

Sylwester Szczepaniak – Unia Metropolii Polskich

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym sektorowi publicznemu

Łukasz Wojewoda – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zakończenie Forum

12:30

Wśród prelegentów