Dzień 1

11 kwietnia (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

13:30-15:00

Otwarcie Forum

Marek Staniewicz – IT w Administracji, Jacek Orłowski – ekspert

15:00-15:10

Uroczyste otwarcie konferencji

sekretarz stanu Janusz Cieszyński – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15:10-15:30

Strategia cyfryzacji na lata 2022-2024

Przemysław Koch – Centralny Ośrodek Informatyki

15:30-16:00

Jak współczesny firewall może pomóc w zatrzymaniu zaawansowanych ataków - przykład z życia wzięty

Anna Gębal

16:00-16:45

Przerwa

16:45-17:00

Cyfryzacja procesów budowlanych i jej wpływ na funkcjonowanie podmiotów publicznych

Dorota Cabańska - GUNB

17:00-17:30

Cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa, czyli jak współpracujemy z działami IT w jednostkach publicznych

Piotr Zielaskiewicz, Paweł Śmigielski

17:30-18:00

EZD RP jako narzędzie awansu cyfrowego w administracji - kto, kiedy i na jakich zasadach z niego skorzysta

Mariusz Madejczyk – NASK PIB

18:00-18:30

Gala wręczenia nagród „Skrzydła IT w Administracji” oraz uroczysta kolacja

20:00

Dzień 2

12 kwietnia (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji podmiotów publicznych

Justyna Orłowska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

9:00-9:30

UEM, da się bez tego żyć. Tylko po co to sobie robić? Wyższy poziom automatyzacji w IT

Kamil Strzałka

9:30-10:00

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – problem czy wygoda?

Martyna Horęda – ekspert

10:00-10:30

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla Sektora Publicznego

Maciej Polak

10:30-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Usługi chmurowe dla administracji publicznej

Joanna Baranowska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Tomasz Marcinek, Centralny Ośrodek Informatyki

11:30-11:50

E-doręczenia – elektroniczny urząd

Anna Sieńko, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11:50-12:10

Serwer NAS dla Jednostki Administracji Publicznej. Jak dostosować zapotrzebowania techniczne do posiadanego budżetu?

Tomasz Iwańczuk

12:10-12:40

Strategia modernizacji infrastruktury do obsługi spraw obywatelskich w urzędach gmin i urzędach stanu cywilnego

Łukasz Skowron, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

12:40-13:00

Konsekwencje zmian w przepisach o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych z sektora publicznego

Grzegorz Sibiga, INP PAN

13:00-13:30

Obiad

13:30-14:30

Zastosowanie Portalu zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

Krzysztof Fijołek, Sebastian Szaładziński, Urząd Zamówień Publicznych

14:30-15:00

Backup i bezpieczne środowisko pracy - przegląd dobrych praktyk

Katarzyna Król, Tomasz Stojek

15:00-15:30

Zamawianie usług chmurowych a przepisy prawa zamówień publicznych

Wojciech Dubis, SDZLEGAL Schindhelm, KP Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

15:30-16:00

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa a praktyka zabezpieczeń systemów informatycznych w jednostkach

Artur Cieślik, IT Professional

16:00-16:30

Przerwa

16:30-16:45

EZD PUW i EZD RP – systemy Skarbu Państwa w jednostkach realizujących zadania publiczne

Magdalena Sawicka, NASK PIB

16:45-17:15

Jak wygląda i co potrafi EZD RP – prezentacja systemu kancelaryjno-archiwalnego

Sebastian Czerniak, NASK PIB

17:15-18:00

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

13 kwietnia (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Przetwarzanie języka naturalnego a ochrona danych osobowych na przykładzie projektu MAPA finansowanego ze środków KE

Anna Kotarska, Public Services, NAP UE

9:00-9:30

Sala konferencyjna dopasowana do wielu potrzeb. Jak dobrać urządzenia aby służyły dziś i jutro?

Jacek Kalczyński, Kamil Siech

9:30-10:00

Brakowanie dokumentacji a niszczenie składów chronologicznych

Rafał Nowakowski, Uniwersytet Wrocławski

10:00-10:30

Przerwa

10:30-11:00

Transformacja cyfrowa samorządów wobec potrzeby zmian w polskich przepisach o informatyzacji

Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich

11:00-11:30

Google Hacking w kontekście informacji zamieszczanych na BIP-ach

Mariusz Bogucki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

11:30-12:00

Jak możesz pomóc chronić naszą planetę? Stworzenie optymalnego środowiska druku w czterech krokach

Paweł Malinowski, Michał Iwański

12:00-12:30

Zakończenie Forum

12:30

Wśród prelegentów