Dyrektorka Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Ministerstwie Cyfryzacji.
Executive Master of Business Administration i absolwentka Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, studiów podyplomowych z legislacji, prawa nowoczesnych technologii oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Od 2008 r. zajmuje się projektami związanymi z informatyzacją, wdrażaniem regulacji krajowych i europejskich z zakresu otwartych danych, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i zarządzania danymi.
Autorka licznych publikacji dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych, portali Dane.gov.pl i kronika.gov.pl. Współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Pozostali prelegenci