Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i pełnomocniczka ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspertka w zakresie prawa administracyjnego, legislacji i zarządzania projektami. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, wdrażaniem dyrektyw o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, Programu otwierania danych, a także uruchomieniem i rozwojem portali dane.gov.pl i kronika.gov.pl. Autorka publikacji z obszaru ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych oraz współautorka komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Pozostali prelegenci