Zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego ds. rozwoju oprogramowania.
Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Informatyki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy i programowania systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

Pozostali prelegenci