Dr nauk prawnych, radca prawny, ukończyła aplikację legislacyjną, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, informatyki i zarządzania w ochronie środowiska oraz MBA. Legislator w procesach legislacyjnych aktów prawnych w obszarze informatyzacji. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu cyfryzacji administracji.

Pozostali prelegenci