Absolwent Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie. Zawodowo zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkoleniami Cybersecurity Awareness. Entuzjasta przetwarzania informacji bez użycia papieru! Fan rozwiązań DIY w obszarze IoT. Członek Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pozostali prelegenci