W czerwcu 2022 r. została powołana na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wcześniej przez blisko dwa lata miała status PO). Do zespołu GUNB dołączyła w marcu 2020 r., obejmując początkowo stanowisko Zastępcy GINB ds. cyfryzacji. Wcześniej pełniła m. in. funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Zastępcy Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest magistrem ekonomii, a także absolwentką planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery jest związana z administracją państwową, w której realizowała inicjatywy związane cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak Węzeł Krajowy, Węzeł Transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0. Od 2019 r. prowadzi także sprawy związane z nowymi technologiami niskoemisyjnymi, wdraża systemy i narzędzia techniczne, mające na celu wsparcie termomodernizacji i walkę z ubóstwem energetycznym.

Pozostali prelegenci