Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego od 24 czerwca 2022r.
W zespole Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od marca 2020r. Początkowo Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. Cyfryzacji. Od sierpnia 2020r. pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W poprzednich latach pełniła funkcję m. in. Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Zastępcy Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Z wykształcenia magister ekonomii. Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Architektury na kierunku Planowanie Przestrzenne.
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery związana z administracją państwową, gdzie głównie realizuje projekty związane z cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak: węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0.
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego uruchomiła i wdrożyła projekt cyfryzacji i pierwszą stronę do obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego e-Budownictwo. Od początku swojej kariery związana z administracją państwową, gdzie głównie realizuje projekty związane z cyfryzacją i systemami IT. Wprowadzała takie projekty jak: węzeł krajowy, węzeł transgraniczny czy projekt CEPiK 2.0.

Pozostali prelegenci