Zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację modernizacji CEPiK, której nadrzędnym celem jest cyfryzacja procesów realizowanych dotychczas manualnie i dzięki temu dostarczenie obywatelom, przedsiębiorcom, a także urzędnikom narzędzi, które umożliwią realizację czynności elektronicznie, ograniczając jednocześnie konieczność osobistej wizyty w urzędzie. Doświadczenia managerskie zdobywał, zarządzając przez lata zespołami w sektorze prywatnym, od pięciu lat związany z administracją publiczną, w której odpowiada za realizację projektów IT – przede wszystkim w zakresie wytwórstwa oprogramowania dla szeroko rozumianego obszaru customer service, a także organizację zespołów operacyjnych. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w SGH.

Pozostali prelegenci