Prawnik, wykładowca na uczelniach wyższych. Współautor Komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych, wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych.

W latach 2016-2022 dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie m.in. pełnił rolę sponsora w projekcie Platformy e-Zamówienia. Współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal.

Były dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Prawnego i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także Departamentu Administracyjnego i Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, elektronizacji procesu zakupowego. W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci