Zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie odpowiada za nadzór nad zachowaniem ciągłości działania kluczowych rejestrów państwowych oraz implementację zmian i wdrożenie ich w ramach projektu e-Doręczenia. W przeszłości nadzorował migrację danych do Rejestru Dowodów Osobistych jako jednego z kluczowych komponentów tworzonych w ramach Systemu Rejestrów Państwowych. Politolog oraz absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na kierunku administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej. W latach 2004-2012 związany z administracją samorządową. W latach 2018-2020 Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Pozostali prelegenci