Absolwent Politechniki Śląskiej z dyplomem w specjalności Organizacja i Zarządzanie Produkcją; dyplomowany Project Manager  – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu fila w Chorzowie. Certyfikat TSI Professional for Datacenter, TUV-IT – TUV Nord Group. Od kilkunastu lat związany z branżą teleinformatyki, telekomunikacji i informatyki. Już w 2004 roku  pod jego nadzorem została wykonana pierwsza instalacja klasy F w oparciu o złącza GG45 w katowickim Węglokoksie, a 2015 w klasie II w kategorii 8.2 w Banku Spółdzielczym we Wschowej. Konsultuje wiele projektów technicznych i doradza z zakresu systemów LAN i DataCenter; przygotowywał koncepcje i współtworzył specjalistyczne projekty dla obiektów stadionowych, lotniskowych, DataCenter. Na co dzień związany z firmą BKT Elektronik zajmuje stanowisko dyrektora biura projektowego zajmującego się opracowywaniem dokumentacji oraz doradztwem technicznym w dziedzinie systemów niskoprądowych (sieci telekomunikacyne, LAN, WiFi, bezpieczeństwo elektroniczne, bezpieczeństwo pożarowe  i in.). Zajmuj się rozwojem produktów dla sieciach teleinformatycznych( technologie klasy I i II, Passive Optical LAN) oraz konsultacjami i nadzorami nad projektami instalacji oraz koordynacją międzybranżową. Pod Jego nadzorem powstaje rocznie kilkadziesiąt projektów i koncepcji projektowych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej oraz dla obiektowych DataCenter. Tworzy, nadzoruje i rozwija systemy klimatyzcji precyzyjnej BKT Cooling Systems dedykowane zarówno dla chlodzenia pomieszczen DC  jak i szczelnych szaf serwerowych. Autor artykułów w prasie branżowej: Zabezpieczenia ( problematyka klasyfikacji kablii pod względem pożarowym w odniesieniu do dyrektywy CPR; IT-Manager I CCNEWS – w zakresie problematyki projektowania I budowy infrastruktury DataCenter oraz ComputerWorld o tematyce POLan. Prowadzi wiele prezentacji i bierze czynny udzial w konferencjach branżowych.

Pozostali prelegenci