Dyrektor Departamentu Tożsamości Cyfrowej w KPRM odpowiedzialnego min. za aplikację mObywatel, Profil Zaufany i Innowacje. W przeszłości związany z PKO Bankiem Polskim gdzie  kierował zespołem usług dodanych w kanałach zdalnych, w którego zakres wchodziły również zagadnienia z eID oraz regulacji cyfrowych. Wcześniej  kierował zespołem R&D ds. rozwoju technologii blockchain oraz pełnił rolę kierownika biznesowego z zakresu wdrażania usług z obszaru identyfikacji, trwałego nośnika informacji oraz e-Administracji.

W ramach działalności pozarządowej zajmował się społeczeństwem obywatelskim i prawem nowych technologii.

 

Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim

Pozostali prelegenci