Koordynator portfela projektów technologicznych w Centrum GovTech. Specjalista analizy biznesowo-systemowej oraz architekt oprogramowania. Kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za wsparcie wdrażania innowacji w administracji publicznej oraz rozwój startupów B2G w Polsce. Szkoleniowiec w zakresie efektywnego wykorzystania Prawa zamówień publicznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Ekspert oraz członek Komitetu Inwestycyjnego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pozostali prelegenci