Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami KPRM. Kieruje działem odpowiedzialnym za funkcjonowanie rejestrów, ewidencji i systemów ministra cyfryzacji. Nadzorował wdrożenie wprowadzonych w celu pomocy obywatelom Ukrainy zmian w rejestrze PESEL. W przeszłości związany z resortem finansów, w którym pełnił funkcję m.in. Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji Analitycznych, Celnych i Budżetowych. Z wykształcenia prawnik i socjolog – absolwent WPiA UW oraz MISH UW. Realizuje projekt badawczy z zakresu prawa i informatyki „Wykorzystanie technologii big data przez administrację publiczną – model regulacji” w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW.

Pozostali prelegenci