Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM. Od 25 lat zajmuje się rejestrami państwowymi. Brała udział w wytworzeniu, a obecnie z pasją utrzymuje i rozwija System Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzą kluczowe rejestry, w których przetwarzane są podstawowe dane o obywatelu i jego statusie administracyjno-prawnym i tożsamości: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Dokumentów Paszportowych, Rejestr Danych Kontaktowych. Szczególny nacisk kładzie na użyteczność rozwiązań zarówno dla urzędnika jak i obywatela. Niezwykle ważna jest dla niej jakość danych i bezpieczeństwo ich przetwarzania. Absolwentka Executive Master Business of Administration oraz licznych kursów w zakresie zwinnego prowadzenia projektów. Aktualnie nadzoruje m. in. trzy niezwykle ważne projekty – budowę Centralnego Rejestru Wyborców, Zastrzeganie PESEL jako sposób na zapobieganie kradzieży tożsamości oraz tzw. E-dowód 3.0

Pozostali prelegenci