dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, wykładowca akademicki, adwokat, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Autor licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, a także ekspert na etapie rządowym i parlamentarnym w pracach legislacyjnych. Specjalizuje się w problematyce praw informacyjnych, ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracji, a także postępowania administracyjnego.

Pozostali prelegenci