adobe-pdf-icon

Usługi chmurowe w administracji publicznej

adobe-pdf-icon

Roboty software’owe – wdrożenia RPA w Ministerstwie Finansów

adobe-pdf-icon

Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji jst

adobe-pdf-icon

Jak dobrze zbudować serwerownię z uwzględnieniem technologii MicroDataCenter oraz zabudów serwerowych CUBEDC z urządzeniami do podtrzymywania i zarządzania infrastrukturą

adobe-pdf-icon

Elektroniczny Dziennik Budowy i Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

adobe-pdf-icon

m-Obywatel – nowe wyzwania

GALERIA ZDJĘĆ

adobe-pdf-icon

Oczami administratora i użytkownika: wyzwania i rozwiązania dotyczące podatności systemów Informatycznych w administracji publicznej

adobe-pdf-icon

Waloryzacja w umowach IT w zamówieniach publicznych

adobe-pdf-icon

Wirtualny Instytut Badawczy jako wsparcie administracji centralnej w rozwoju sektora nauki w Polsce

adobe-pdf-icon

Jak chronić się przed ukierunkowanym atakiem typu APT i przeprowadzić skuteczną analizę powłamaniową

adobe-pdf-icon

Ocena cyberbezpieczeństwa i przygotowanie planów reagowania na cyberincydenty

adobe-pdf-icon

e-Doręczenia w mObywatelu

adobe-pdf-icon

Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) i jego konsekwencje dla sektora publicznego

adobe-pdf-icon

Ochrona danych osobowych w krajowej administracji publicznej w kontekście orzecznictwa europejskiego

adobe-pdf-icon

Praktyczne aspekty przepisów zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

adobe-pdf-icon

Zastosowanie Portalu zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

adobe-pdf-icon

Cyfryzacja procesów administracyjnych w instytucjach publicznych

adobe-pdf-icon

Modernizacja CEPiK jako uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i urzędów

adobe-pdf-icon

Paperless w sprawach obywatelskich

adobe-pdf-icon

Projekty informatyzacji sektorów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki

adobe-pdf-icon

Jak zadbać o idealne środowisko dla wydruku biurowego

adobe-pdf-icon

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym sektorowi publicznemu