VIII Forum Kierowników IT w Administracji

24-26 kwietnia 2023 r., Zakopane