Waldemar Izdebski

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Od 7 czerwca 2018 r. Główny Geodeta Kraju. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nowaka. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne „Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP”. Od 1989 r. jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, obecnie jako profesor uczelni. Autor wielu publikacji na temat wdrażania postępu technicznego w geodezji i wdrożeń oprogramowania opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.

POZOSTALI PRELEGENCI