Ukończył historię ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2009–2013 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, następnie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w latach 2018-2020 zastępca dyrektora w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zajmował się między innymi wdrażaniem systemów EZD w sieci archiwów państwowych oraz brał udział w realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Obecnie pracownik NASK PIB. Specjalizuje się w problematyce elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Pozostali prelegenci