Małgorzata Kubicka-Hodura

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kierownik Zespołu ds. Projektowania i Rozwoju  Systemu Informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Małopolskiego.

POZOSTALI PRELEGENCI