Grzegorz Wójcik

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Absolwent  Politechniki Krakowskiej na kierunku „Automatyka i Robotyka”. Od kilku lat związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w którym kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów teleinformatycznych o zasięgu regionalnym. Uczestniczył we wdrożeniach projektów Wrota Małopolski, Cyfrowy Urząd, Rozbudowa Systemów Elektronicznej Administracji w Małopolsce, System komunikacji video dla UMWM i jednostek organizacyjnych WM, pilotaż Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej. Obecnie zajmuje się budową aplikacji mobilnej dla turystów odwiedzających Małopolskę.

POZOSTALI PRELEGENCI