Grzegorz Wójcik

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Absolwent  Politechniki Krakowskiej na kierunku „Automatyka i Robotyka”.  Od 2003 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w którym kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów teleinformatycznych o zasięgu regionalnym, wsparciem i utrzymaniem systemów informatycznych oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego w tym w zakresie dostępności cyfrowej. Uczestniczył we wdrożeniach projektów Wrota Małopolski, System komunikacji video dla UMWM i jednostek organizacyjnych WM, pilotaż Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej oraz Zintegrowany System Informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna.

POZOSTALI PRELEGENCI