dr Izabela Mrochen

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Ślaski w Katowicach), certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0. Swoje zainteresowania skupia wokół lokalizacji stron internetowych, narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), dostępności treści na stronach www, tworzeniem napisów do filmów oraz spektakli i widowisk multimedialnych z audiodeskrypcją. Od kilku lat członek grupy roboczej ds. zasobów internetu oraz członek grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych (od sierpnia 2018) przy Ministerstwie Cyfryzacji.

POZOSTALI PRELEGENCI